Project DIWI (Drone Indoor Wanddikte Inspectie) is een onderdeel van het overkoepelende project Smart Tooling binnen het Europese programma Interreg Vlaanderen – Nederland. Voor het project Robotica Smart Tooling ontwikkelt Ki<|MPi in samenwerking met partners uit Vlaanderen en Zuid-Nederland, innovatieve Robotica toepassingen voor maintenance in de procesindustrie. Universiteit van Twente, Ronik, Delft Dynamics en Pozyx werken samen aan het onderwerp ”binnen vliegen”. Zij richten zich op de ontwikkeling van een drone waarmee wanddikte metingen uitgevoerd kunnen worden op stalen wanden en daken van industriële installaties. Meer informatie kunt u vinden in deze pdf en de laatste status van de voortgang van het project in deze pdf.